Waarom mindfulness?

Het maakt niet uit waar je mee bezig bent - een broodje eten, een interview afnemen, werken aan een of ander hebbedingetje, een verslag schrijven - je doet het mindful of mindless. Doe je het mindful, dan blijkt dat uit het resultaat. Op het allerhoogste niveaus - ongeacht of het gaat om de meest vermogende CEO's, indrukwekkendste artiesten en musici of om topatleten - vind je uitsluitend mensen die mindful door het leven gaan. Eenvoudigweg omdat dat de enige manier is om dat niveau te bereiken. (Ellen Langer in Harvard Business Review: The Magazine; March 2013) 

Het afdwalen van de geest
De menselijke geest dwaalt voordurend af. Zevenenveertig procent van de tijd denken mensen aan iets anders dat wat ze feitelijk aan het doen zijn. Hoe staat het afdwalen van de geest in verband tot geluk? Uit onderzoek door Math Killingsworth van de Harvard universiteit blijkt dat mensen aanzienlijk minder gelukkig zijn als hun geest afdwaalt, dan wanneer hij niet afdwaalt. Voor zijn onderzoek gebruikte hij een iPhone Web app om 250.000 data te verzamelen over gedachten, gevoelens en acties van individuen tijdens hun dagelijkse leven. (Matthew A. Killingsworth, Daniel T. Gilbert (2010), “A Wandering Mind Is an Unhappy Mind”, Science 12 November 2010: Vol. 330 no. 6006 p. 932)

Aandacht
We neigen ernaar te denken dat het hebben van aandacht een kwestie is van een schakel omzetten - we zijn óf gericht of we zijn afgeleid. Dat is een misopvatting. Aandacht heeft veel verschijningsvormen. De uiterste vormen beperken ons het meest. Als we te gericht zijn hebben we last van tunnelvisie. De geest verengt zich. Is de aandacht afwezig, dan hebben we geen controle over onze gedachten. Ze gaan alle kanten uit. Open bewustzijn ligt ergens tussen deze polen in. (Daniel Goleman in the New York Times 1-11-2013)